Jindřich Svoboda

Narodil se 13. července 1884 ve Volyni

Byl učitelem matematiky a sférické astronomie

Na ČAO učil v letech 1911 - 1920 kupecké počty a algebru

V roce 1924 se stal řádným profesorem matematiky a astronomie na Českém vysokém učení technickém v Praze. Dlouho dobu zastával funkci děkana a v akademickém roce 1935-1936 byl rektorem ČVUT.

Po nacistické okupaci se i s manželkou zapojil do odboje. V červnu 1940 byl zatčen a o rok později ve vězení zemřel.