Dr. Věra Becková - Fischerová

Narozena 2. dubna 1905 v Praze, bez vyznání ale matka Židovka

1923 odmaturovala na Městském dívčím reálném gymnáziu "Krásnohorská" v Praze

1923 - 1927 vystudovala Univerzitu Karlovu

1927 - 1928 Rockford Collage, USA

1934 provdána za bankovního tajemníka Judr. Bedřicha Becka

1926 - 1927 - vyučovala nepovinnou angličtinu na dívčí reálce v Holešovicích

1929 - 1930 Vyučovala na anglickém reálném gymnáziu

1931 zkoušky učitelské způsobilosti

1929 - 1932 Zahraniční sekretářkou YWCA a redaktorkou časopisu Nové ženy

1929 - 1933 Vyučovala v kurzech Klubu mladých filologů

1932 výpomocná učitelka na Obchodní akademii na Smíchově

Od roku 1932 se stala výpomocnou učitelkou na Českoslovanské obchodní akademii

Uměla česky, německy anglicky a částečně italsky a španělsky

1936 přeložena na Obchodní akademii v Hradci Králové

V květnu 1939 si nechala vyhotovit pas do evropských zemí a USA ze studijních důvodů. V roce 1940 proběhlo šetření o jejím pobytu - zřejmě už byla v zahraničí.

Zemřela v roce 1975 v New Yorku

Rodinní příslušníci:

Manžel: František Beck

Matka: Anna Fischerová


https://www.geni.com/people/Vera-Beck/6000000007607567831

https://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/?searchKeyword=vera%20beckov%C3%A1