Vladimír Helfert

Narodil se 24. března 1886 v Plánici

Byl pedagogem a muzikologem

Na ČAO učil v letech 1909 - 1919 dějepis

V roce 1919 se přestěhoval do Brna a na Masarykově univerzitě založil oddělení hudby a v letech 1936 - 1937 byl děkanem FF MU.

Byl propagátorem myšlenky zavedení povinné hudební výchovy ve školách.

Za druhé světové války byl uvězněn a do konce války byl internován v Terezině. Zemřel zde po osvobození 18. května 1945 na epidemii skvrnitého tyfu.