Vyučované předměty

Soustavné germanizační snahy se velmi brzy projevily například zavedením povinné výuky německého jazyka a rušením českých škol.Za pět let od počátku války byly učební plány a osnovy na českých odborných školách značně upraveny v germanizačním duchu. Vyučování mělo zvýšený počet hodin němčiny – ve vyšších třídách každá třetí nebo čtvrtá hodina v odborných předmětech měla být vedena německy. I když v celkovém měřítku byla nařízení ministerstva školství neuznávána a tudíž sabotována, obcházena nebo plněna jen formálně, přesto vše, co okupanti vyžadovali, znamenalo narušení celé školní práce. Obchodní akademie, tedy i ČAO, byly na začátku roku 1943 přejmenovány na vyšší odborné školy (Oberwirtschaftsschulen).