Ing. Leoš (Leopold) Lederer

Narodil se 20. prosince 1896 v Písku, židovského vyznání

Trvalé bydliště: Mánesova 44, Praha 12

Byl svobodný

1914 maturita na České státní reálce na Královských Vinohradech

1917-1919 činná vojenská služba, čs. pěší pluk č 18 Plzeň, vojín, pak dovolená pro studia

1914 - 1920 Vysoká škola chemickotechnologického inženýrství, SZZK 1919 a 1921, obor technická chemie

1920 odveden do vojenské služby, příslušnost do velkých Mitrovic (okr. Plzeň), propuštěn roku 1922 pro nezpůsobilost k vojenské službě (vrozena vada zhoršena na vojně)

V roce 1922 složil zkoušku učitelské způsobilosti v oboru zbožíznalství a mechanické technologie pro vyšší obchodní školy

Obor - chemie, zbožíznalství, praní na stroji

Jazyky - čeština, němčina, částečně francouzština

Od 1920 OA v Uherském Hradišti (1923-1927 zástupce ředitele)

Od 1936 Veřejná obchodní škola Gremia pražského obchodnictva v Praze 11, Žižkov

Od 1937 Českoslovanská akademie obchodní Dra Edvarda Beneše Praha 2

20.3.1939 Dovolená s okamžitou platností (od 1.7.1939 - 29.2.1942 dovolená s čekatelným)

Od 14.3.1939 trvalá výslužba, zastavena výplata čekatelného a vystaven důchod 28 800 K

Transport: B, č. 497, 20. 10. 1941, Praha - Lodž, deportováno: 1003 osob, přežilo: 81

Ing. Leoš Lederer zahynul v roce 1944 při likvidaci lodžského ghetta. Bylo mu 48 let.

Rodinní příslušníci:

Otec: Mořic Lederer


https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/142476-leo-lederer/