František Sommer

Narozen: 20. 11. 1922 v Praze

Student 3. C, ročník 1939/1940

Trvalé bydliště: Mánesova 34, Praha 12

Transport: Cv, č. 137 (6. 3. 1943, Praha - Terezín), deportováno: 1022 osob, přežilo: 241

Transport: Dl, č. 1914 (6. 9. 1943, Terezín - Osvětim), deportováno: 2484 osob, přežilo: 32

Zahynul

Osvětim

Zařízení v Osvětimi patřilo ke komplexu nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů fungujících během druhé světové války na území anektovaném Třetí říší na jihozápadě Polska. První tábor byl Německem zřízen na základě příkazu Heinricha Himmlera ze dne 27. dubna 1940. Původně byl určen pro Poláky (inteligence, odbojáři), ale v létě roku 1941 nacisté rozhodli, že zde bude probíhat konečné řešení židovské otázky. Podle Státního muzea Auschwitz-Birkenau v tomto táboře zahynulo 1,4 milionu lidí (přesné údaje nemáme, ale mohlo jich být až 3 milióny), z nichž přibližně 90 % byli Židé prakticky ze všech evropských států. Většina obětí byla zavražděna v plynových komorách plynem Cyklon B, smrt ostatních byla způsobena systematickým hladověním, nucenými pracemi, absencí zdravotní péče, individuálními popravami a pseudolékařskými experimenty. Tábor byl osvobozen 27. ledna 1945 jednotkami Rudé armády pod vedením maršála Koněva. Dnes se na jeho místě nachází památník a muzeum holocaustu.

Dne 11. 8. 1939 žádal o vydání cestovního pasu z důvodu studijní cesty. Pas si vyzvednul o tři dny později.

V dubnu 1941 požádal o vystavení vysvědčení zachovalosti z důvodu vycestování.

(Pozn.: Vysvědčení zachovalosti odpovídalo dnešnímu výpisu z trestního rejstříku. Jednalo se o potvrzení ze strany policie, že na dotyčnou osobu nebylo nalezeno nic trestného nebo jinak závadného. Potvrzení bylo - stejně jako dnes - vydáváno z mnoha příčin, které jsou zpravidla na žádosti uvedeny. V době Protektorátu Čechy a Morava jej Židé většinou potřebovali kvůli organizaci vystěhování.)


https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/124613-frantisek-sommer/

Národní archiv Praha > Policejní ředitelství v Praze > 1941-1950 > S > Sommer František(signatura S 4207/1)