Zmizelí spolužáci

Po německé okupaci v březnu 1939 se brzy začala koncipovat a aplikovat protižidovská perzekuční politika, která se záhy promítla do osudů lidí v nově vzniklém Protektorátu Čechy a Morava. Na ČAO bylo ve školním roce 1939/1940 několik studentů, kteří spadali pod rasovou definici danou Norimberskými zákony. Jejich osudy jsme zrekonstruovali pomocí dokumentů Národního archívu v Praze v databázi obětí na stránce holocaust.cz. Databáze obsahuje také osudy absolventů perzekvovaných v důsledku odbojové činnosti či zapojených do války v exilu.