Hana Bondynová

Narozena: 28. října 1923

Studentka 2. A, roč. 1939/1940

Trvalé bydliště: Bismarkově ulici 78, Praha 13

V roce 1940 jí byla vyhotovena nová občanská legtimace.

V březnu 1939 si zažádala o vydání cestovního pasu, aby mohla vycestovat společně s otcem. Důvodem cesty byla uvedena zotavovací dovolená. Pas si nevyzvedla.

Transport: AAw č. 543 (3. 8. 1942, Praha - Terezín), deportováno 924 osob, přežilo: 77

Transport: Bb, č. 610 (20. 8. 1942, Terezín - Riga), deportováno 1001 osob, přežilo: 0

Zahynula

Riga

Do roku 1940 byla Riga hlavním městem nezávislého Lotyšska s více než 10% židovskou populací. V srpnu 1940 SSSR anektoval Lotyšsko. O rok později Lotyšsko zabraly německé síly na východ. Riga se tak stala hlavním městem Říšského komisariátu Ostland. V polovině srpna 1941 v jihovýchodní části města Němci zřídili ghetto, kde internovali asi 30 000 lidí. Později sem bylo deportováno více než 20 000 Židů z Německa, Rakouska a Protektorátu Čechy a Morava. V létě roku 1943 Němci odsunuli část obyvatel ghetta do koncentračního tábora Keiserwald, který byl zřízen na severu města. Rižské ghetto bylo zničeno 1943 a zbytek přeživších rovněž skončil v Keiserwaldu.

Hana Bondyová: Národní archiv (dále NA), Policejní ředitelství Praha II - všeobecná spisovna (dále PŘ II), manipulační období 1931-1940, sign. B 2355/39, kart. 4850;