Zdroje a aplikace

Během našeho výzkumu historie a osudů osobností Českoslovanské obchodní akademie ve válečném období jsme vycházeli ze zdrojů, jejichž soupis připojujeme níže. Vzniklé webové stránky slouží jako platforma pro prezentaci zjištěných informací, které máme v plánu do budoucna ve spolupráci s našimi studenty rozvíjet a doplňovat.

Použité informační a materiálové zdroje:

Aplikace:

V roce 2022 u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. leden) byla zprovozněná aplikace MemoGIS Praha. Jejím prostřednictvím je možné přímo z mobilního telefonu nebo z počítače nahlédnout do mikrohistorie vylučování Židů z většinové společnosti, omezování jejich práv a interakce s okolním světem. Aplikace promítá klíčové informace o víc než třiceti tisících obětech holocaustu a místech pronásledování na mapu Prahy. Žáci si tak mohou projít každodenní cestu do školy a zjistit, kolik případů perzekuce se na jejich trase stalo.

Tuto webovou aplikaci vytvořil Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Multikulturním centrem Praha. Projekt podpořila Technologická agentura ČR a bude dlouhodobě rozvíjen v rámci českého uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holocaustu.

Aplikace MemoGIS je dostupná na adrese https://ehri.cz/memogis/praha/.