Václav Najbrt

Narodil se 16. června 1886 v Hrubém Jeseníku

V 1. světové válce bojoval na východní frontě. V roce 1916 padl do ruského zajetí a stal se legionářem. V roce 1920 se vrátil do Československa v hodnosti poručíka.

1923 dokončil FF UK

Byl také autor četných próz týkajících se legionářských témat, ale i básnické literatury. Psal i učebnice ruštiny.

Na ČAO pracoval v letech 1921 - 1937, učil český, ruský a německý jazyk

Během druhé světové války byl zapojen do odbojové organizace Obrana národa. 

V roce 1939 zatčen gestapem a během heydrichiády odsouzen za velezradu k trestu smrti. Zemřel ještě před popravou v důsledku vězeňských útrap ve věznici Plötzensee.