Studenti a učitelé v odboji

Mnoho studentů a absolventů ČAO se postupně zapojilo do různých druhů odbojové činnosti a byli terčem nacistické perzekuce. V řadách studentů Českoslovanské obchodní akademie byly do odbojové činnosti zapojeny i celé třídy. To lze považovat za akt obrovské odvahy, jelikož se škola, kde v minulosti učil československý prezident Edvard Beneš, těšila zvláštní pozornosti německých úřadů. Mimo jiné do školy přišla ze strany německých úřadů kontrola zakázaných knih. Profesoři se tehdy rozběhli do svých tříd a vycházeli s napěchovanými aktovkami, do nichž žáci schovali knihy a tiskoviny, které byly v školách zakázané. Dalším aktem vzdoru okupantům bylo organizování pomoci ze strany členek profesorského sboru studentce, která byla postižena zkázou Lidic. Pomoc zaslali do koncentračního tábora, a když přišlo období maturit, byla její fotografie zařazena na veřejně vystavené maturitní tablo. Jsou známy případy studentů a pracovníků ČAO, kteří po okupaci utekli do exilu a přidali se k zahraničním jednotkám RAF nebo pomáhali v rámci činnosti Mezinárodního červeného kříže.

Edvard Beneš

"Bylo mi opravdovým potěšením v době mého exilu v cizině za války, když jsem se setkal se svými bývalými žáky z Českoslovanské obchodní akademie na různých frontách. Pokud jsem sám mohl pozorovati a zjistiti, nevyskytl se mi případ, aby student Českoslovanské obchodní akademie nevykonal svoji povinnost a nepřihlásil se do československé zahraniční armády".

Stupňující se nacistický teror měl logicky za následek zatýkání, deportace a popravy v řadách studentů i pedagogů Českoslovanské obchodní akademie. Mezi oběti války a teroru se zařadili: