Věra Friedmannová

Narozena 29. 5. 1917 v Praze

Učitelka angličtiny

1936 odmaturovala na Státním ženském ústavu učitelském

1939 vycestovala s Červeným křížem do Anglie

1939 - 1945 dávala soukromé vyučování některým žákům v Londýně

1948 externí výpomocná učitelka na Českoslovanské obchodní akademii

1949 byla přeložena a měla se hlásit u krajského národního výboru v Karlových Varech

V ročence naší školy nebyla z ideologických důvodů (negativní postoj ke komunistickému zřízení, exil v Anglii)

Válku přežila