Jaroslav Jan Paulík

Narodil se 20. února 1895 v Pelhřimově

Pedagog a představitel české meziválečné literatury

Na ČAO působil v letech 1919 - 1920 na pozici učitele českého jazyka

Po ukončení pedagogické dráhy působil jako překladatel a redaktor. Zabýval se také filmovou a divadelní kritikou a kromě toho hodně cestoval - zejména po západní Evropě a severní Africe.

Za války se zapojil do ilegální činnosti a spolupracoval s odbojovými organizacemi Věrni zůstaneme a ÚVOD a v roce 1942 byl zatčen gestapem. Odsoudili ho k trestu smrti, ale zemřel na následky věznění 13. května 1945.