Učebnice

V rámci zásahu fašistů do výchovy a vzdělání mládeže v Čechách došlo také k cenzuře učebnic a výukových materiálů. V protektorátní době byly Němci upravovány a vydávány učebnice, které nesly zejména rasistické prvky směřované proti Židům a dalším menšinovým národnostem. Tyto učebnice měly za úkol umenšit svébytnost a suverenitu slovanských národů, tedy i Čechů. V dětech měly texty vyvolat pocit, že náš národ bez silného vůdčího národa nemůže samostatně existovat. Němci náš národ musí chránit a ideologicky vést. V tomto směru byl změněn obsah dějepisu, zeměpisu, ekonomických předmětů a vše se vyučovalo s důrazem na německé pojetí.