Josef Páta

Narodil se 27. srpna 1886 v Litomyšli

Byl bohemista a lingvista, zajímal se o jazyk a kulturu balkánských národů

Na ČAO učil v letech 1909 - 1919 český jazyk

V roce 1920 nastoupil na FF UK a o dva roky později byl habilitován

Po nacistické okupaci nemohl přednášet, tak pracoval jako publicista a navázal spolupráci s domácím odbojem. Během heydrichiády byl zatčen a po krátkém uvěznění v Terezíně byl zastřelen 24. června 1942 na Kobyliské střelnici.