Pyramida nenávisti

Pyramida nenávisti – od nevinných náznaků k vyvraždění skupiny

Může to začít třeba rasistickým vtipem nebo názorem, který obviňuje ze složitého společenského problému určitou skupinu lidí. Jakmile nikdo podobné projevy nezastaví, neozve se s námitkou, neohradí se, přichází druhá úroveň.

V tomto okamžiku mohou nemístné poznámky přejít v nadávky a vzniká pokřivená představa o charakteru skupiny - tzv. stereotyp. Když se připočte vliv propagandy, která učiní lež pravdou, lidé z většinové společnosti se začnou rozhodovat na základě emocí a vyhýbají se takto ostrakizované skupině.

Na třetím stupni pyramidy začíná diskriminace. Část společnosti začne skupinu lidí fakticky utiskovat a neaktivní část tomu nečinně přihlíží. Je konformní - podléhá oficiálnímu většinovému názoru. Typické pro nacistické Německo bylo načmárání urážlivého nápisu na majetek Židů či nápis, aby u žida nenakupovali, a bylo to všeobecně akceptováno.
Předstupněm genocidy jsou různé stupně násilí. Může se jednat o agresivní výhružky, urážky nebo přímo fyzické ataky a potyčky, které mohly skončit těžkým ublížením na zdraví, majetku, nebo dokonce smrtí. 

Poslední stupeň zahrnuje systematické vraždění skupiny lidí.

Zkuste přiřadit obrázky k jednotlivým stupňům pyramidy.